Co to jest klucz prywatny Bitcoin i jak go rozpoznać

Rejestracja portfela, transakcje lub inne manipulacje Bitcoinami nie wymagają skomplikowanej rejestracji i weryfikacji. Ponadto użytkownik w ogóle nie określa danych osobowych, a operacje są wykonywane za pomocą kilku kliknięć i są uważane za wysoce bezpieczne. W tym artykule dowiemy się, czym jest klucz prywatny Bitcoin, jak go rozpoznać i jak chronić swoje fundusze przed intruzami.

Co to jest klucz prywatny Bitcoin

Podczas tworzeniaportfela bitcoinużytkownik otrzymuje klucz prywatny i publiczny. Klucz publiczny jest publiczny i służy jako adres transakcji. Może to być widoczne dla wszystkich użytkowników, którzy dokonują transakcji na nim lub śledzą je w blockchainie. Klucz prywatny jest prywatny. Wie, że tylko właściciel portfela i ten klucz jest oparty na bezpieczeństwie Twoich funduszy.

Aby utworzyćadresportfela, system najpierw generuje klucz prywatny, a na jego podstawie tworzony jest klucz publiczny za pomocą mieszania, które pasuje wyłącznie do wygenerowanego klucza prywatnego. Znając tajny klucz, możesz łatwo określić klucz publiczny, ale wybór klucza prywatnego na podstawie publicznego klucza jest niemożliwy.

Klucz prywatny adresu Bitcoin jest złożonym kryptogramem, który identyfikuje właściciela i umożliwia dostęp do monet, który służy jako podpis dla transakcji wychodzących.

Jak wygląda klucz prywatny Bitcoin

Klucz prywatny to 256-bitowy numer, który można zapisaćbinarnie i szesnastkowo.

W systemie binarnym kombinacja 256 symboli zero i jeden tworzy klucz prywatny Bitcoin. Na przykład 011001111010111 ... Ale obsługa takich długich klawiszy nie jest zbyt praktyczna, więc klucz prywatny jest redukowany do bajtów i zapisywany jako 32-bajtowy numer, gdzie każdy znak będzie potrzebował dwóch liczb z systemu szesnastkowego, czyli 64 znaków z zakresu od 0 do 9 i od A do F. Na przykład F4453213303DA61F20BD67FC233AA37262. Zakres kombinacji jest tak duży, że gdyby było możliwe wybranie bilionów kombinacji w sekundach, to wybór trwałby dłużej niż nasza planeta.

Do czego służy sekretny klucz?

Na podstawie tajnego klucza generowany jest prawidłowy podpis cyfrowy, który służy jako dowód, że transakcja została potwierdzona przez właściciela klucza publicznego. Gdy tylko transakcja zostanie wysłana do sieci za pomocą węzłów komunikacyjnych, rozpoczyna się porównanie podpisu cyfrowego i klucza publicznego. Jednak żaden z uczestników weryfikacji nie może znaleźć tajnego klucza nadawcy transakcji. Gdy tylko wymagana liczba bloków potwierdzi ważność podpisu i klucza publicznego, transakcja zostanie uznana za ważną i zostanie zakończona. Zapewnia to niezawodność transakcji w systemie.

Inną tajną funkcją klucza jest bezpieczne przechowywanie kryptowaluty na portfelu. Dostęp do portfela można uzyskać tylko na podstawie klucza prywatnego.

Jaka jest różnica między kluczem publicznym i prywatnym Bitcoin

Parametrporównania
Klucz publiczny
Klucz prywatny
Główna funkcja
Klucz publiczny jest używany jako adres portfela.
Klucz prywatny portfela Bitcoin

służy do zapewnienia dostępu do repozytorium cryptomonet właściciela. Na tej podstawie tworzony jest ważny podpis cyfrowy, aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji.
Widok
Klucz publiczny składa się z maksymalnie 34 znaków cyfr i liter alfabetu łacińskiego, z wyjątkiem liter „o”, „O”, „l”, „i”. Adres może być krótszy, jeśli zaczyna się od zer, które są automatycznie pomijane.
Tajny klucz składa się z 64 znaków, składających się z cyfr od 0 do 9 i liter alfabetu łacińskiego od A do F.
Metoda przechowywania
Klucze publiczne są publicznie dostępne i mogą być przekazywane stronom trzecim jako adres transakcji.
Tylko właściciel zna cyfrową wartość klucza prywatnego. Klucze prywatne powinny być przechowywane w całkowitej poufności iw żadnym wypadku nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
Metoda uzyskiwania
Wygenerowane przez hashowanie klucza prywatnego.
Generator klucza prywatnego generuje indywidualny numer podczas rejestracji portfela.
Bezpieczeństwo
Klucz publiczny można uzyskać z rejestru łańcucha blockchain lub za pomocą klucza prywatnego.
Tajnego klucza nie można nauczyć się za pomocą obliczeń matematycznych od opinii publicznejklucz lub podpis cyfrowy. Klucz jest zapisywany tylko przez użytkownika i nigdy nie jest transportowany podczas operacji.

Jak znaleźć klucz prywatny Bitcoin

Podczas tworzenia portfela tajny klucz jest przechowywany w specjalnym pliku „walet.dat”. Użytkownik ma również możliwość samodzielnego kopiowania i zapisywania wartości klucza cyfrowego w dowolnym dogodnym miejscu, w przypadku utraty dostępu do portfela.

Pod wieloma względami zdolność uczenia się klucza prywatnego zależy od metody jego generowania:

  • Portfele online przechowują prywatne klucze użytkowników na swoich serwerach w postaci zaszyfrowanej, którą użytkownik może odszyfrować za pomocą specjalnej sekcji swojego konta osobistego.

  • Portfele pulpitu zapisują hasło w pliku pobranym na komputer. Dla wygody, podczas transakcji użytkownik importuje klucz prywatny do systemu.

  • Portfele sprzętowe przechowują klucze prywatne w trybie offline. Możesz je znaleźć tylko wtedy, gdy masz dostęp do portfela. Przykłady takich portfeli:Ledger Nano SiTrezor .

Wnioski

Klucz prywatny potwierdza posiadanie kryptowaluty przechowywanej w odpowiednim kluczu publicznym i jest poufną informacją, która nigdy nie jest przekazywana stronom trzecim i nie jest rejestrowana przez system. W oparciu o klucz prywatny zapewnione jest bezpieczeństwo transakcji w systemie i bezpieczne przechowywanie tokenów. Taki klucz musi być bezpiecznie przechowywany przez właściciela portfela. W przypadku tegostraty przywrócą dostęp do środków dostępnych pod adresem publicznym nie będą możliwe.

Należy również pamiętać o konieczności bezpiecznego przechowywania klucza prywatnego, ponieważ każdy użytkownik na jego podstawie może dokonywać transakcji z portfela dla osobistych korzyści.